Tillsammans med Wasa Kredit erbjuder vi uthyrning och leasing av allt inom restaurangutrustning, storköksmaskiner och likande produkter för korta såväl som längre perioder. Vi erbjuder självfallet hjälp med såväl transport som installation. Nedan hittar du med information kring våra lösningar för leasing och hyra samt översiktliga tabeller över månadskostnaden för leasing respektive hyra baserat på olika värde på produkterna och olika löptid på avtalen. 

Kontakta oss på 031 - 744 12 76 för en offert på era specifika önskemål.

LEASING

Vad är leasing?

Leasing är en form av långtidshyra där du som företagare fördelar kostnaden över tiden. Wasa Kredit äger objektet medan ni nyttjar det. Efter leasingtidens slut får ni ett erbjudande att lösa avtalet till ett förutbestämt restvärde, i regel 10 procent av finansierat belopp vid tre års leasing.

Vad kan leasas?

I princip kan du leasa alla produkter i vårt sortiment som räknas som lös egendom och som går att skriva av.

Varför ska jag välja leasing?

Med leasing frigörs företagets eget kapital. Du kan välja den utrustning du vill ha, vi leasar ut den till dig och du har full nyttjanderätt medan Wasa Kredit äger objektet.

Fördelar med leasing för dig som är kund

• Leasingavgiften är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.

• Hela leasingavgiften är avdragsgill, det vill säga dras som en kostnad, vilket innebär minskad skatt.

• Med finansiering kan du behålla likviditeten och binder inte kapital.

• Leasing fördelar kostnaderna över tiden.

• Du kan finansiera upp till 100 procent av kostnaden av ett objekt.

HYRKÖP

Vad är HYRKÖP?

Ett hyrköp är en variant av leasing men utan något restvärde. Wasa Kredit köper utrustningen av Rancold och hyr sedan ut utrustningen till dig.

Efter hyrestidens slut övergår ägandet till dig som kund utan att något restvärde skall betalas. Å andra sidan är månadskostnaden något högre än vid leasing. Precis som för alla hyresavtal finns en uppsägningstid som måste iakttas, denna är för våra avtal genom Wasa Kredit 3 månader.

Vad kan HYRKÖPAS?

Du kan hyra lös egendom. Med lös egendom menas objekt som inte ingår i en fastighet eller är en del av annan utrustning. Kaffemaskiner, grillar och kylskåp är vanliga hyrköpsobjekt. 

Varför ska jag välja att HYRKÖPA?

Med hyra kan du fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en bra bas för nya framtida investeringar. Eftersom hyra inte binder upp företagets egna kapital låser du som företagare inte upp ditt kreditutrymme. Hyran är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad. Hyran påverkar endast resultaträkningen eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Hyran är normalt lika stor under hela avtalstiden och är därför lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.

fördelar MED HYRKÖP för dig som är kund

• Hela hyran är avdragsgill, det vill säga dras som en kostnad.

• Hyran är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.

• Du behåller likviditeten och binder inte kapital.

• Du fördelar kostnaderna över tiden.

• Du kan finansiera upp till 100 procent av ett objekt. 

Bli uppringd

Skicka ditt mobilnummer till oss så kontaktar vi dig inom kort.